Sözlükte "sesteş" ne demek?

1. Eşsesli, eşadlı, homonimsesteş

Sesteş kelimesinin ingilizcesi

n. homonym